Tag: Najwa Shihab

Ketum Gerakan Bakti Cendana Nilai Ganjar Tak Bisa Bedakan Jurnalis dan MC

Caption: Logo Gerakan Bakti Cendana. (dok. GBC)

Visioneernews ID